Dostawa odczynników chemicznych Drukuj
OGŁOSZENIE Z DNIA 29.11.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Numer Sprawy: ZPU/44/2017

 

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych dla GLACH IUNG PIB w Puławach

 

Termin składania ofert: 06.12.2017 do godz. 09:00

................................
Dodany    29.11.2017

Liczba odwiedzin :664