Jubileuszu 85-lecia urodzin i 60-lecia pracy naukowej Pani Prof. dr hab. Anny Jelinowskiej Drukuj
 W dniu 1 lipca 2009 roku w czasie posiedzenia Rady Naukowej IUNG-PIB w Puławach odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 85-lecia urodzin i 60-lecia pracy naukowej Pani Prof. dr hab. Anny Jelinowskiej. W spotkaniu uczestniczyło wielu przyjaciół, kolegów i współpracowników Pani Profesor z wielu ośrodków naukowych, w tym między innymi z Uniwersytetów Przyrodniczych w: Bydgoszczy, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, V Wydziału PAN, IOR w Poznaniu, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pracownicy naszego Instytutu.
Przebieg pracy zawodowej i działalność naukową Pani Profesor przedstawił doc. Jerzy Księżak. Życzenia i gratulacje w imieniu naszego Instytutu złożył Dyrektor prof. Seweryn Kukuła. W imieniu innych placówek naukowych ciepłe słowa pod adresem Pani Profesor skierowali między innymi: prof. Marian Truszczyński, prof. Andrzej Dubas, prof. Stanisław Krzywiecki, prof. Stefan Pruszyński, prof. Janusz Jankowiak, ks. dr. Jerzy Czyżewski, dr hab. Eugeniusz Chyłek oraz wielu kolegów i współpracowników. Na zakończenie wzniesiono toast za zdrowie i dalszą pomyślność pani Profesor.

Przebieg pracy zawodowej Pani Prof. dr hab. Anny Jelinowskiej

................................
Dodany    18.10.2009

Zmieniony 12.11.2009
Liczba odwiedzin :13416