Medal im. Michała Oczapowskiego dla prof.dr hab.Mariusza Fotymy Drukuj
Na uroczystym, otwartym posiedzeniu Rady Naukowej IUNG-PIB w dniu 1 lipca 2009, Prof. Marian Truszczynski, członek Prezydium Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterenaryjnych PAN wręczył medal im. Michała Oczapowskiego Profesorowi Mariuszowi Fotymie
Medal im. Michała Oczapowskiego jest najwyższym wyróżnieniem przyznawanym przez Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN osobom i instytucjom, które w sposób wybitny przyczyniły się do rozwoju wszystkich dziedzin nauk Rolniczych w Polsce. Medal taki był przyznany zbiorowo naszemu Instytutowi , a indywidualnie Prof. Mariusz Fotyma jest drugim jego laureatem z IUNG-PIB. Prof. Mariusz Fotyma dziękując za wyróżnienie medalem powiedział m.in.:
Czuję się zaszczycony i jednocześnie wzruszony tym najwyższym wyróżnieniem Wydziału V PAN i składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom i Instytucjom, które się do niego przyczyniły.Wyróżnienie to odbieram jako nagrodę za wieloletnią pracę w IUNG oraz zaangażowanie w działalnośc Polskiego Towrzystwa Agronomicznego i działalność wydawniczą.
Osoba Prof. Michała Oczapowskiego - patrona medalu jest mi szczególnie bliska. Michał Oczapowski łaczył działaność naukową i doświadczalną z działalnościa praktyczną oraz edukacyjną będąc profesorem Uniwersytetu Wileńskiego i Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Napisał pierwszy w Polsce podręcznik „Zasady chemii rolnej „ i wprowadził do naszej literatury termin próchnica. Jest pochowany na cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie i jego grób który okazjonalnie odwiedzam znajduje się nieopodal grobu moich Rodziców, a w przyszłości i mojego.
................................
Dodany    18.10.2009

Zmieniony 18.10.2009
Liczba odwiedzin :4107