Posiedzenie Rady Naukowej IUNG PIB Drukuj

18.12.14 W dniu 17 grudnia 2014 r. na swoim CCXLIX posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. W jego trakcie przeprowadzono kolokwium habilitacyjne dr Danuty Leszczyńskiej oraz podjęto uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Zofii Kołoszko-Chomentowskiej. Zaopiniowano ponadto kandydatów na funkcję dyrektorów RZD i kierowników wybranych działów. Rada zaopiniowała też Regulamin Przewodów Doktorskich.