250 posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB Drukuj

27.03.15 W dniu 25 marca 2015 r. odbyło się jubileuszowe CCL posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB.  Na wstępie Przewodniczący Rady przedstawił zarys jej działalności w latach 1950-2015 (link), a merytoryczne punkty programu dotyczyły:

1. Zaopiniowania sprawozdania  z działalności badawczo-rozwojowej Instytutu w 2014 r
2. Zaopiniowania sprawozdania  z działalności finansowej Instytutu w 2014 r
3. Rozwoju kadry naukowej Instytutu - awansów personalnych, wszczęcia przewodów doktorskich  oraz opiniowania kandydatów na funkcje kierownicze
4. Przygotowania do organizacji konkursu na stanowisko Dyrektora IUNG-PIB oraz wyboru przedstawicieli Rady do Komisji Konkursowej
5. Wyników  okresowej oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych w latach 2013 i 2014
6. Zagospodarowania zbędnych elementów majątku Instytutu