CCXLI posiedzenie Rady Naukowej IUNG PIB Drukuj

21.06.13 W dniu 20 czerwca 2013 r. na swoim CCXLI posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. W jego trakcie Rada zaopiniowała plan naukowo-badawczy na rok 2014 oraz przyjeła uchwały dotyczące rozwoju kadry naukowej Instytutu. Podjęła uchwały o wszczęciu postępowania habilitacyjnego dr Beaty Feledyn-Szewczyk oraz dra Mariusza Matyki a także powołała Komisje ds. postępowania habilitacyjnego następnych 7 paracowników naukowych IUNG. Rada wydała też opinię dot. zagospodarowania zbędnych elementów majątku Instytutu.