Obradowała Rada Naukowa IUNG PIB Drukuj

06.11.15 W dniu 04 listopada 2015 r. na swoim CCLII posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB.  W jego trakcie przeprowadzona została publiczna obrona pracy doktorskiej   mgr inż. Aleksandra Mickiewicza wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Wróbla. Rada wszczęła 5 nowych przewodów doktorskich wyznaczając jednocześnie promotorów i promotorów pomocniczych.

Rada zaopiniowała pozytywnie wniosek  Dyrektora  o powołanie prof. dr hab. Teresy Doroszewskiej oraz prof. dr hab. Stanisława Krasowicza na funkcję zastępców Dyrektora Instytutu. Zaopiniowała też zmiany w planie finansowym IUNG-PIB na rok 2015.