Studia Podyplomowe „Integrowana Produkcja Roślinna ” w IUNG-PIB Puławy Drukuj

15.08.16 W dniu 12 sierpnia 2016 roku odbyło się uroczyste zakończenie kolejnej edycji Studiów Podyplomowych z zakresu Integrowanej Produkcji Roślinnej, prowadzonych w IUNG-PIB w Puławach. Z rąk Dyrektora Instytutu prof. dr hab. Wiesława Oleszka słuchacze ww. studiów otrzymali „Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych” oraz „Zaświadczenia do prowadzenia szkoleń z zakresu IP”.

 Warunkiem uzyskania ww. dokumentów było uzyskanie zaliczenia z zajęć oraz pozytywna ocena egzaminu końcowego połączonego z obroną pracy dyplomowej.

Słuchaczami studiów byli przede wszystkim pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Izb Rolniczych, Jednostek Certyfikujących w Rolnictwie Ekologicznym i Integrowanej Produkcji oraz Global GAP, a także przedstawiciele prywatnych firm doradczych.

Wszystkim absolwentom studiów życzymy pomyślności w życiu osobistym i pracy zawodowej.