Spotkanie Rady Koordynacyjnej projektu EU PROFICIENCY Drukuj
W dniach 19 – 20 stycznia 2010 odbyło się w Puławach pierwsze spotkanie Rady Koordynacyjnej projektu EU PROFICIENCY „Wzmocnienie kompetencji IUNG w zakresie „Organizacja produkcji żywności i pasz oraz ich bezpieczeństwo i jakość w warunkach globalnych zmian klimatycznych.” realizowanego w IUNG-PIB w latach 2009 - 2012.
W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele Instytutu, jak i partnerskich jednostek naukowych z innych krajów europejskich: Austrii, Belgii, Czech, Finlandii, Grecji, Litwy, Niemiec, Norwegii, Węgier i Włoch.
Podczas spotkania goście z Europy mieli możliwość bliższego poznania zakresu pracy i obszaru zainteresowań naukowych poszczególnych Zakładów IUNG oraz obejrzenia sprzętu jakim dysponuje Instytut. Uzyskane informacje stanowiły podstawę do dyskusji na temat współpracy dotyczącej wymiany pracowników w ramach Projektu. Przewiduje on wyjazdy szkoleniowe dla 56 pracowników IUNG, na okres od 7 dni do 6 miesięcy. Instytut będzie natomiast gościł 30 osób z zagranicy, głównie doświadczonych naukowców. Najdłuższy pobyt potrwa 18 miesięcy.
Spotkanie stanowiło również okazję do omówienia uwarunkowań finansowych Projektu, a także kwestii organizacji w Puławach dwóch międzynarodowych konferencji przewidzianych w ramach PROFICIENCY. Pierwsza z nich odbędzie się w 2011 roku.
Goście zagraniczni wyrazili uznanie dla dotychczasowych osiągnięć naukowych Instytutu, które mogą stanowić solidny fundament do dalszej wspólnej pracy w ramach Projektu PROFICIENCY.
................................
Dodany    02.02.2010

Zmieniony 02.02.2010
Liczba odwiedzin :7901