Posiedzenie Rady Naukowej IUNG PIB Drukuj

06.10.16 W dniach 04 i 05 października 2016 r. na swoim CCLVI posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. 

Na dwudniowym posiedzeniu Rada na podstawie wniosku komisji habilitacyjnej podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Maciejowi Balawejderowi oraz przeprowadziła trzy publiczne obrony prac doktorskich.  Stopnie doktorskie uchwałami Rady otrzymali  mgr Paweł Radzikowski, mgr inż. Adam Berbeć oraz mgr Damian Wach. Rada zaopiniowała też wnioski Dyrektora o zatrudnienie pracowników na stanowiska naukowe oraz przyjęła Regulamin wyboru Rady Naukowej (kadencja 2016-2020).