Ocena stanu zasiewów zbóż ozimych i rzepaku Drukuj

24.04.17    Ocena stanu zasiewów zbóż ozimych i rzepaku wykonana w III dekadzie marca 2017 r.

Ocenę stanu zasiewów upraw polowych głównych ziemiopłodów  (rzepaku i zbóż) po zimie wykonano w dniach 28-31 marca 2017 roku. Podstawę do tego stanowiły oceny stanu zasiewów w należących do IUNG PIB Rolniczych Zakładach i Stacjach Doświadczalnych, umiejscowionych  w różnych rejonach kraju, oraz informacje uzyskane w wywiadach telefonicznych od kierujących zakładami doświadczalnymi COBORU, regionalnych przedstawicieli spółek hodowlanych oraz producentów rolnych.  Link do oceny..