Warsztaty w ramach projektu BioEcon Drukuj

19.04.17  W dniach 10-14 kwietnia 2017 roku w IUNG-PIB w Puławach odbyły się warsztaty nt. „Integrating modelling frameworks for assessing the sustainability of bioeconomy strategies”, zorganizowane przez Zakład Biogospodarki i Analiz Systemowych IUNG-PIB w ramach projektu BioEcon.

Prelegentami na warsztatach byli pracownicy Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych: dr Miguel Brandão, dr Lorie Hamelin, dr Andrea Bartoli, dr hab. Rafał Pudełko, dr hab. Jerzy Kozyra oraz prof. Stelios Rozakis z Uniwersytetu Technicznego na Krecie.

W warsztatach uczestniczyli pracownicy Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych,  doktoranci, młodzi pracownicy IUNG-PIB oraz pracownicy Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia związane z biogospodarką, Oceną Cyklu Życia (LCA), modelowaniem przy użyciu oprogramowania GAMS. Obok zajęć teoretycznych były też prowadzone zajęcia praktyczne przez prof. Rozakisa.