Prof. dr hab. Wiesław Oleszek-Przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Fitochemicznego Drukuj

Prof. dr hab. Wiesław Oleszek został wybrany w dniu 13 kwietnia 2010 r. na plenarnym zebraniu, na dwuletnią kadencję, Przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Fitochemicznego (Phytochemical Society of Europe, PSE). PSE ma charakter otwarty, jest zarejestrowane w Anglii i należy do niego około 1200 naukowców (700 z Europy i 500 z innych krajów świata).

Celem Towarzystwa jest zrzeszenie naukowców, którzy interesują się chemią i biochemią roślin, w tym aplikacją wiedzy fitochemicznej w przemyśle i rolnictwie. Towarzystwo organizuje corocznie trzy spotkania w krajach Europy (dwa z tych spotkań w latach 1999 i 2002 odbyły się w IUNG, w Puławach). Corocznie PSE organizuje również spotkania młodych naukowców Europy (Young Scientists Meeting).
Towarzystwo zostało założone przez E.C. Bate-Smith’a i Tony Swain’a w Laboratorium Niskich Temperatur w Cambridge, UK, w roku 1957 jako nieformalna grupa chemików i biologów Wielkiej Brytanii, zainteresowanych związkami fenolowymi roślin i przyjęło pierwotnie nazwę Grupa Roślinnych Związków Fenolowych. W 1964 roku w Leeds na wniosek Prof. J. Harborne’a została ona przekształcona w Grupę Fitochemiczną, a na dorocznym spotkaniu w Imperial College w Londynie 11 kwietnia 1967 roku w Towarzystwo Fitochemiczne. Szerokie zainteresowanie pracami Towarzystwa Fitochemicznego w innych krajach Europy doprowadziło do powołania na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 6 stycznia 1977 roku w Londynie Europejskiego Towarzystwa Fitochemicznego.
PSE wydaje 3 czasopisma naukowe: Phytochemistry, Phytochemistry Reviews i Phytochemistry Letters.

................................
Dodany    22.04.2010

Liczba odwiedzin :9056