Konferencja „Wizje biogospodarki i polityki rolnej” Drukuj

04.10.18  W dniach 25-26 w IUNG-PIB w Puławach odbyła się konferencja zatytułowana „Wizje biogospodarki i polityki rolnej”. Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji projektu BioEcon przez pracowników Zakładu Biogospodarki i Analiz Systemowych. Referat wiodący, pt.: „CAP and the evolution of agriculture in Poland” został wygłoszony przez Pana prof. Eugeniusza Chyłka, przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Następnie swoje spojrzenie na biogospodarkę i politykę rolną zaprezentowali: Nicholas Kalaitzandonakes z Uniwersytetu w Missouri (USA), Davide Viaggi z Uniwersytetu w Boloni (Włochy) oraz Paweł Chmieliński z Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego, koordynator Europejskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W drugim dniu zorganizowane zostały warsztaty dotyczące monitorowania rozwoju biogosopdarki w Europie. Warsztaty zostały przeprowadzone przez Tevecia Ronzon z EC JRC Sevilla (Hiszpania) oraz Stefan Bringezu z Uniwersytetu w Kassel (Niemcy).

Zarówno w pierwszym jak i drugim dniu konferencji prowadzone były ciekawe dyskusje dotyczące szeroko pojętej biogospodarki i jej znaczeniu dla rozwoju rolnictwa i kształtowania polityki rolnej w skali europejskiej. W wydarzeniu tym uczestniczyło 36 osób reprezentujących różne europejskie ośrodki naukowe zajmujące się biogospodarką oraz 34 osoby z IUNG-PIB.