Dyplom dla pracownika IUNG-PIB Drukuj

W dniu 29.08.2010 r. na jubileuszowych 25 centralnych obchodach święta producentów tytoniu „Tytoniaki 2010” w Łukowej, pow. Biłgoraj pracownik Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin IUNG-PIB prof. Apoloniusz Berbeć otrzymał dyplom od marszałka województwa lubelskiego „w dowód uznania za szczególny wkład i zaangażowanie w uprawę tytoniu w Polsce”. Przyznany dyplom jest uhonorowaniem prac hodowlanych nad tytoniem prowadzonych przez prof. Berbecia. Prace te doprowadziły do wyhodowania i wdrożenia do uprawy na terenie całego kraju pierwszych w Polsce odmian tytoniu Virginia odpornych na czarną zgniliznę korzeni, co pozwoliło rozwiązać problem małej wydajności i niskiej opłacalności uprawy Virginii, wywołany przez tę chorobę.

Aktualnie nowe odmiany tytoniu Virginia wyhodowane w IUNG-PIB uprawiane są na pow. ok. 7000 ha, (ok. 75% całkowitej pow. uprawy) przynosząc rolnikom roczny dochód w wysokości ponad 150 mln zł.
Jednocześnie p.Józef Grzyb, prezes Łukowskiej Grupy Producentów Tytoniu, przekazał na ręce prof. Berbecia okolicznościową statuetkę dla IUNG-PIB w uznaniu roli współpracy z puławskim instytutem w rozwoju uprawy tytoniu w rejonie gminy Łukowa. Z uwagi na dużą koncentrację uprawy tytoniu w tym rejonie i związane z nią problemy, gmina Łukowa i gminy sąsiednie są szczególnymi beneficjentami zarówno prac hodowlanych prof. Berbecia, jak i doradztwa agronomicznego prowadzonego przez pracowników Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin.

................................
Dodany    08.09.2010

Liczba odwiedzin :8769