Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB Drukuj

21.02.12 W dniu 17 lutego 2012 r. odbyło się CCXXXIII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB. Głównym punktem była publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Krasuskiej pt.”Metoda szacowania cen biomasy dla energetyki z uwzględnieniem premii za ryzyko”, wykonana pod opieką prof. dr hab. Antoniego Fabera. Rada pozytywnie zaopiniowała mianowanie dr hab. Andrzeja Doroszewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego IUNG-PIB. Powołano także recenzentów pracy doktorskiej mgr Marzeny Mikos. Zaopiniowano przedstawiony przez Dyrekcję projekt procedury konkursowej na stanowiska naukowe.