Działalność ekspercka IUNG-PIB Drukuj

20.03.12 Ważnym efektem działalności IUNG-PIB w Puławach są różnego rodzaju ekspertyzy i opinie. Obejmują one szeroką gamę problemów, wyznaczoną przez obszary zainteresowań badawczych Instytutu. Dotyczą m.in. stanu aktualnego i zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, stanu aktualnego i prognoz produkcji roślinnej, gospodarki nawozowej, regulacji zachwaszczenia, możliwości pokrycia zapotrzebowania na surowce energetyczne, gospodarki glebową materią organiczną, emisji CO2.

Są one wykonywane zarówno na zlecenie MRiRW jak i różnych podmiotów gospodarczych. Ich podstawą obok wiedzy eksperckiej pracowników są wyniki wieloletnich, reprezentatywnych badań, pozwalające na obiektywną ocenę.

Część opinii i ekspertyz dotyczy bardzo istotnych problemów polskiego rolnictwa np. stanu ozimin po zimie 2011/2012 i możliwości działań zaradczych, łagodzących niekorzystne skutki. Znaczny odsetek dotyczy też ocen w ujęciu perspektywicznym, wynikających z realizacji określonej polityki wobec wsi i rolnictwa, stosowania różnych mechanizmów.

Największym zakresem tematycznym działalności eksperckiej legitymuje się Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej. Ogółem w roku 2011 pracownicy IUNG-PIB, reprezentujący różne zakłady naukowe, działy i specjalności opracowali 375 ekspertyz i opinii. Z ekspertyz i opinii IUNG-PIB korzystają środki masowego przekazu i różne agencje informacyjne. Niektóre z ekspertyz i opinii można znaleźć na stronie internetowej IUNG-PIB. Są to tylko wybrane przykłady.

Zakres działalności eksperckiej IUNG-PIB stale się poszerza.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z usług eksperckich.