Warsztaty „Formy i kierunki współpracy IUNG-PIB z praktyką rolniczą” Drukuj
02.10.12 28 września 2012 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  Państwowym Instytucie Badawczym odbyły się warsztaty naukowe pt. „Formy i kierunki współpracy IUNG-PIB z praktyką rolniczą”, zorganizowane w ramach programu wieloletniego PIB  zadania 4.1 i 4.2. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Zwoleń, sołtysi, doradcy, rolnicy, nauczyciele i uczniowie szkół rolniczych oraz pracownicy IUNG-PIB.

Warsztaty otworzył prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, Zastępca Dyrektora IUNG-PIB. Prezentacje przedstawione w trakcie warsztatów dotyczyły głównych kierunków działalności IUNG-PIB i transferu wiedzy do praktyki rolniczej. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się o znaczeniu biomasy w procesie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii oraz poznali zasoby informacji o systemach ochrony roślin dostępne w Internecie.

Po zakończeniu części naukowej uczestnicy zwiedzali plantacje doświadczalne IUNG-PIB z roślinami uprawianymi na cele energetyczne (RZD Puławy „Kępa” gospodarstwo Osiny).

Tematyka warsztatów cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie ze strony osób bezpośrednio zajmujących się praktyką rolniczą. Warsztaty dały też możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej z praktyką i były płaszczyzną do wymiany poglądów i okazją do nawiązania współpracy.