Warsztaty naukowe nt. „Ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego..." Drukuj
15.10.12 W dniach 9-10 października 2012 r. w IUNG-PIB odbyły się warsztaty naukowe nt. „Ocena ryzyka zdrowotnego i ekologicznego na terenach rolniczych narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń chemicznych” zorganizowane w ramach Programu Wieloletniego IUNG-PIB zadanie 1.2 „Ocena rolniczych i pozarolniczych zagrożeń dla środowiska glebowego oraz opracowanie sposobów usuwania/ograniczania skutków degradacji gleb na obszarach wiejskich” i grantu NCN nr NN305255035 „Współdziałanie czynników naturalnych i chemicznych w glebie: ocena ekotoksykologicznego wpływu zanieczyszczeń chemicznych oraz temperatury i suszy”.
Warsztatom patronowała Komisja „Gleba a Zdrowie Człowieka” Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.

W spotkaniu wzięło udział 67 osób reprezentujących ośrodki naukowe (uczelnie i instytuty) z obszaru całego kraju o zróżnicowanym profilu badawczym (nauki rolnicze, biologiczne, medyczne i weterynaryjne, gleboznawstwo, geologia oraz górnictwo). Poza przedstawicielami nauki w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele administracji państwowej (Ministerstwo Środowiska), ośrodków doradztwa rolniczego oraz firm projektowych.

Tematyka warsztatów skupiała się wokół trzech grup zagadnień tj. stanu zanieczyszczenia gleb, osadów i wód naszego kraju substancjami chemicznymi, zastosowań metodyk analizy ryzyka zdrowotnego i ekologicznego w praktyce oraz problemów związanych z pojawianiem się nowych substancji pochodzących ze źródeł rolniczych i pozarolniczych, dla których istnieje uzasadniona obawa, że mogą stanowić zagrożenie dla właściwego funkcjonowania środowiska glebowego. Podkreślano także rolę innych zagrożeń m.in. zasklepiania gleb, zagęszczenia, spadku zawartości substancji organicznej i erozji oraz niebezpieczeństwo związane ze współdziałaniem zanieczyszczeń chemicznych i czynników naturalnych (np. w warunkach  zmian klimatu).

Wykłady i postery prezentowane w trakcie warsztatów naukowych pozwoliły na prezentację zagadnień dotyczących zagrożeń dla środowiska glebowego podejmowanych w wiodących ośrodkach naukowych naszego kraju oraz stały się platformą szerokiej wymiany poglądów.