CCXXXVII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB Drukuj

18.10.12 W dniu 16 października 2012 r. odbyło się CCXXXVII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB inaugurujące nową kadencję 2012-2016. W trakcie obrad nowo wybrani członkowie otrzymali z rąk dyrektora IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesława Oleszka oraz przedstawiciela Ministra Rolnictwa dr Marka Cieślińskiego akty powołania do Rady Naukowej IUNG-PIB.   W dalszej kolejności uchwalony został nowy regulamin Rady Naukowej na kadencję 2012-2016 oraz wybrani zostali: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego, sekretarz, członkowie Prezydium i członkowie komisji Rady. W końcowej części posiedzenia omówiono zagadnienia związane z bieżącym funkcjonowaniem oraz zamierzeniami inwestycyjnymi IUNG-PIB.            Skład Rady Naukowej