CCXXXVIII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB Drukuj

19.12.12 W dniu 18 grudnia 2012 r. odbyło się CCXXXVIII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB. W jego trakcie przeprowadzona została publiczna obrona pracy doktorskiej  mgr inż. Justyny Trajdos wykonanej pod kierunkiem dr hab. Mariusz Kucharskiego. Odbyła się również publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Andrzeja Madeja wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Harasima. Rada pozytywnie zaopiniowała wymagania stawiane kandydatom zatrudnianym na stanowiskach naukowych w IUNG-PIB. W trakcie obrad zaopiniowaniu podlegały również sprawy personalne związane z rozwojem kadry IUNG-PIB oraz kwestie ekonomiczne.