Spotkanie z władzami samorządowymi gminy Kazimierz Dolny Drukuj
06.02.13 5 lutego 2013 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się spotkanie z władzami samorządowymi gminy Kazimierz Dolny. Spotkanie zrealizowane i sfinansowane zostało w ramach zadania 4.2 programu wieloletniego IUNG-PIB.

Warsztaty otworzył prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB oraz mgr Grzegorz Dunia, Burmistrz Urzędu Miasta Kazimierz Dolny.

Podczas spotkania prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, Zastępca Dyrektora ds. naukowych, przedstawił wykład nt. „Historii i głównych kierunków działalności IUNG-PIB w Puławach”.

Następnie pracownicy Instytutu zaprezentowali ważniejsze wyniki badań prowadzonych przez IUNG-PIB na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Dr Rafał Wawer omówił zagadnienie zagrożenia gleb erozją w gminie Kazimierz Dolny, natomiast dr Jan Jadczyszyn przedstawił Obszary Problemowe Rolnictwa (OPR) w Polsce, szczegółowo omawiając OPR na terenie województwa lubelskiego.

Spotkanie zakończyła dyskusja nad możliwościami i nowymi kierunkami współpracy IUNG-PIB z samorządem Gminy Kazimierz Dolny.