Spotkanie uczestników projektu Catch-C Drukuj
21.02.13 W dniach 18 – 19 lutego 2013 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się spotkanie uczestników projektu Catch-C  “Compatibility of Agricultural Management Practices and Types of Farming in the EU to enhance Climate Change Mitigation and Soil Health" (Ref. 289782), realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

W spotkaniu udział wzięły 42 osoby, reprezentujące 10 instytucji wchodzących w skład konsorcjum oraz 3 przedstawicieli Rady Doradczej. Projekt jest realizowany przez specjalistów z rolnictwa z 8 krajów europejskich.

Spotkanie było poświęcone podsumowaniu zadań zrealizowanych w pierwszym roku realizacji projektu w zakresie: identyfikacji typów gospodarstw w oparciu o strefy klimatyczne, rodzaj gleby, nachylenie terenu, klasyfikację FADN; zdefiniowania obecnie stosowanych sposobów gospodarowania  oraz barier które ograniczają wdrażanie nowoczesnych praktyk rolniczych; identyfikacji parametrów określających obecnie stosowane sposoby gospodarowania  na podstawie wieloletnich doświadczeń polowych i przeglądu literatury.
Zespół IUNG-PIB  aktywnie uczestniczył w realizacji wszystkich zadań które realizowane był od początku trwania projektu.

Więcej informacji o projekcie na stronie: http://www.catch-c.eu/