Warsztaty Naukowe „Modelowanie systemów rolniczych..." Drukuj
26.02.13 20 lutego 2013 roku w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach odbyły się Warsztaty Naukowe „Modelowanie systemów rolniczych. Zastosowanie Środowiska SEMoLa.”, sfinansowane w ramach zadania 1.4 programu wieloletniego IUNG-PIB. W warsztatach uczestniczyło 60 osób reprezentujących jednostki naukowe o zróżnicowanym profilu badawczym z obszaru całego kraju.

Warsztaty były poświęcone zapoznaniu się z metodyką symulacji systemów dynamicznych przy pomocy modeli deterministycznych i stochastycznych. Spotkanie otworzył prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, Zastępca Dyrektora IUNG-PIB. Głównym gościem warsztatów był profesor Francesco Danuso z Zakładu Nauk Rolniczych i Środowiskowych Uniwersytetu w Udine (Włochy), ekspert w zakresie modelowania, który zaprezentował własną oryginalną metodykę, wykorzystującą środowisko SEMoLa.

Omówione zostały miedzy innymi generator danych pogodowych CLIMAK, X-Farm – model optymalizacji gospodarstwa rolnego, przykłady modeli fenologicznych. Ponadto referaty wygłosili także pracownicy IUNG-PIB - dr Andrzej Zaliwski omówił Model Agroklimatu Polski, dr Anna Nieróbca przedstawiła model plonowania pszenżyta ozimego, opracowany dla obszaru kraju, dr Robert Borek zaprezentował biofizyczny model topoli, opracowany w środowisku SEMoLa i oszacowany przy wykorzystaniu serii danych z doświadczeń CRA w północnych Włoszech.


Warsztaty stały się platformą wymiany informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne dyscypliny i podejścia do modelowania systemów rolniczych, uwzględniające czynniki agronomiczne, ekonomiczne, środowiskowe i ekologiczne. Spotkanie zakończyła interesująca dyskusja nad przedstawianymi problemami. Podkreślono wielostronne korzyści wynikające ze współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin. Praktycznym rezultatem warsztatów jest dostarczenie wiedzy i narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów występujących w agrometeorologii i rolnictwie (potencjał rolnictwa i jego skutki środowiskowe, optymalizacja gospodarstw rolnych) przy zacieśnieniu współpracy pomiędzy naukowcami z Włoch a specjalistami w zakresie rolnictwa z Polski.