CCXXXIX posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB Drukuj

25.03.13 W dniu 20 marca 2013 r. odbyło się CCXXXIX posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB. W jego trakcie zaopiniowaniu podlegały sprawy personalne związane rozwojem kadry naukowej i stanowiskami kierowniczymi. Rada przyjęła sprawozdanie z działalności badawczo-rozwojowej Instytutu w 2012 r. Zaopiniowała również plan finansowy na rok 2013 oraz regulamin okresowej oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych.