Otwarcie Muzeum Czartoryskich w siedzibie Instytutu. Drukuj

Dnia 6 października 2009 r. w Pałacu – siedzibie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach odbyła się niezwykle miła uroczystość otwarcia Muzeum Czartoryskich.

Placówka ta, stanowiąca filię Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, powstała na mocy trójstronnego porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Puławy, Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym i Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytutem Badawczym, przy wsparciu i ogromnej życzliwości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Fundacji Rodziny Książąt Czartoryskich.
Muzeum to nawiązuje do tradycji I polskiego muzeum utworzonego przez księżną Izabelę Czartoryską w Puławach ponad 200 lat temu i hasła „Przeszłość – Przyszłości”.
Uroczystość licznie zaszczycili przedstawiciele Rodziny Książąt Czartoryskich z kraju i zagranicy oraz przedstawiciele władz samorządowych i administracyjnych a także duże grono sympatyków pomysłu.
Podczas uroczystości padło wiele podziękowań i słów uznania dla inicjatorów utworzenia, a właściwie reaktywowania Muzeum Czartoryskich. Wśród Osób, którym wielokrotnie dziękowano i gratulowano znalazł się m. in. Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Seweryn Kukuła, wspierający tę inicjatywę od początku. Warto podkreślić, że prof. dr hab. Seweryn Kukuła podtrzymuje przyjacielskie stosunki Instytutu z Rodziną Książąt Czartoryskich, której życzliwość przyczyniła się w sposób znakomity do stworzenia ekspozycji muzealnej w Puławach.
Realizacja pomysłu jest dowodem, że można łączyć wysoki poziom badań naukowych i funkcje placówki naukowej z troską o zachowanie walorów dziedzictwa kulturowego i szacunkiem dla przeszłości oraz dostrzeganiem wkładu Rodziny Książąt Czartoryskich do kształtowania postaw patriotycznych i tożsamości narodowej. Potrzebne jest jednak współdziałanie osób i instytucji oraz zrozumienie i wsparcie finansowe ze strony władz.
Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Swój pobyt w Puławach wybitny kompozytor i organizator życia muzycznego w kraju potwierdził wpisem do Księgi Pamiątkowej IUNG-PIB.

film z otwarcia
................................
Dodany    09.10.2009

Zmieniony 04.01.2010
Liczba odwiedzin :13975