CCXL posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB Drukuj

10.05.13 W dniu 09 maja 2013 r. odbyło się CCXL posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB. W jego trakcie zaopiniowaniu podlegały sprawy personalne związane rozwojem kadry naukowej i przeszeregowaniem na wyższe stanowiska. Rada przyjęła również sprawozdanie finansowe Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach za rok 2012. Ponadto omawiano zagadnienia związane z uporządkowaniem zasobów majątkowych IUNG-PIB oraz rozwojem współpracy z uczelniami wyższymi.