Konferencja Naukowa IUNG-PIB i IERiGŻ-PIB Drukuj
20.05.13 W dniach 15-17.05.2013 w CSK IUNG-PIB w Puławach odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Rolnictwo zrównoważone: harmonia czy konkurencja celów”. Konferencja została zorganizowana w ramach zadań 2.4, 2.5 i 3.2 Programu Wieloletniego IUNG-PIB i Programu Wieloletniego IERiGŻ-PIB.

W Konferencji uczestniczyły 52 osoby, w tym poza pracownikami instytutów badawczych współorganizujących t.j. IUNG-PIB Puławy, IERiGŻ-PIB Warszawa, przedstawiciele Uniwersytetów: Ekonomicznego i Przyrodniczego z Poznania oraz Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej.

Podczas warsztatów wygłoszono 13 referatów, których autorami byli pracownicy instytutów badawczych (IUNG-PIB, IERiGŻ-PIB).
W referatach przedstawiono zagadnienia dotyczące:
- konkurencyjności celów w rolnictwie (teoria i praktyka) w odniesieniu do idei zrównoważonego rozwoju, stanowiącego płaszczyznę do współpracy środowisk naukowych;
- kosztów i dochodów oraz produktywności w polskim rolnictwie w warunkach zróżnicowanych warunków przyrodniczych i organizacyjnych;
- emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie;
- oceny oddziaływania gospodarstw rolnych i łańcucha żywnościowego na środowisko;

Materiały z konferencji będą opublikowane w 2013 r. w serii wydawniczej „Rolnictwo zrównoważone” raportach Programu Wieloletniego IERiGŻ-PIB.
Częścią konferencji były wyjazd studyjny do Janowca nt. „Rozwój funkcji pozarolniczych obszarów wiejskich” oraz wizyta w gospodarstwie specjalizującym się w produkcji roślinnej Pana Jerzego Borkowskiego w Nałęczowie. W jej trakcie odbyła się prezentacja pól produkcyjnych i wyposażenia technicznego gospodarstwa.

W roboczym podsumowaniu konferencji stwierdzono, że racje i korzyści prywatne prowadzenia produkcji rolniczej powinny być konfrontowane z optimum korzyści społecznych (dóbr publicznych). Ponadto wskazano na potrzebę wypracowania długookresowego programu finansowania rolnictwa, jako elementu przyszłego PROW-u.
Konferencja umożliwiła konfrontację wiedzy teoretycznej z praktyką i była płaszczyzną do wymiany poglądów oraz pogłębienia współpracy pomiędzy Instytutami realizującymi Programy Wieloletnie.