Warsztaty naukowe w Szepietowie Drukuj
23.05.13 W dniu 21 maja 2013r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, w ramach zadania 1.3 programu wieloletniego, zorganizował w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Szepietowie warsztaty naukowe pt. „Nawożenie głównych roślin uprawnych w zgodzie z zasadami ochrony środowiska wodnego”.

W warsztatach udział wzięły 84 osoby, głównie pracownicy Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. IUNG-PIB reprezentował m. in. prof. dr hab. Stanisław Krasowicz z-ca Dyrektora IUNG-PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych oraz pracownicy Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia, Zakładu Uprawy Roślin Zbożowych, Zakładu Uprawy Roślin Pastewnych, Zakładu Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki.

Pracownicy IUNG-PIB zaprezentowali 6 referatów, w których omówiono zagadnienia dotyczące nawożenia głównych roślin uprawnych:
• nawożenie zbóż,
• nawożenie roślin strączkowych,
• nawożenie rzepaku ozimego,
• zasady nawożenia kukurydzy,
• wpływ nawożenia runi przemiennych i trwałych użytków zielonych na plon i jego jakość,
• aplikacje IUNG-PIB wspierające zrównoważone nawożenie głównych roślin uprawnych.

 Po części teoretycznej warsztatów pracownicy IUNG-PIB dzielili się swoją wiedzą praktyczną oceniając stan odżywienia głównych roślin uprawnych na polach Podlaskiego Ośrodka Rolniczego w Szepietowie.

W podsumowaniu warsztatów podkreślano, że współpraca pomiędzy pracownikami Instytut a doradcami rolnymi przynosi wiele korzyści zarówno naukowcom jak i praktyce rolniczej oraz, że takie spotkania powinny odbywać się znacznie częściej.
 Uczestnicy warsztatów otrzymali w formie wydrukowanej prezentacje referatów.