Warsztaty naukowe pt. „Transfer wyników badań ..." Drukuj
27.05.13 23 maja 2013 r. w IUNG-PIB odbyły się warsztaty naukowe pt. „Transfer wyników badań naukowych do szkół i praktyki rolniczej”.
Warsztaty zorganizowane były w ramach realizacji zadań 4.1 i 4.2 programu wieloletniego IUNG- PIB.
Celem warsztatów było przybliżenie działalności IUNG-PIB i jego znaczenia dla doradztwa i praktyki rolniczej oraz wskazanie związków pomiędzy nauką, doradztwem i rolnictwem.

W warsztatach uczestniczyło 241 osób i byli to: studenci i pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uczniowie szkół rolniczych z Nowosielc, Okszowa, Karolówki-Osady i Klementowic oraz pracownicy IUNG-PIB i przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Warsztaty otworzył prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych przybliżając działalność IUNG-PIB oraz możliwości współpracy z doradztwem i praktyką rolniczą. Następnie referaty wygłosili pracownicy IUNG-PIB: dr Mariusz Zarychta, dr hab. Andrzej Doroszewski, prof. nadzw., dr Zuzanna Jarosz, dr Andrzej Zaliwski, mgr Czesław Pietruch, prof. dr hab. Grażyna Podolska, mgr Piotr Safader oraz dr Piotr Nieróbca.
Referaty dotyczyły:
• form i kierunków współpracy IUNG-PIB z praktyką rolniczą,
• Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej,
• systemów ekspertowych w produkcji roślinnej,
• systemu Agroefekt 2012,
• systemów doradztwa dla praktyki rolniczej online,
• nowych tendencji w hodowli i agrotechnice zbóż,
• programów rolnośrodowiskowych w rolnictwie,
• metodyki doświadczeń na hali wegetacyjnej. 

Po wygłoszonych referatach odbyła się dyskusja z udziałem uczestników warsztatów. Przedstawiciele nauki oraz uczniowie i studenci wymienili się informacjami o swoich problemach oraz wzajemnych oczekiwaniach i możliwościach współpracy.
Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia stacji doświadczalnej IUNG-PIB oraz zapoznania się z doświadczeniami przeprowadzanymi w tym obiekcie.
Tematyka warsztatów cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie ze strony osób bezpośrednio zajmujących się praktyką rolniczą.