Tydzień Otwartych Drzwi w IUNG-PIB Drukuj
28.05.13 Tegoroczny Tydzień Otwartych Drzwi w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowym Instytucie Badawczym został zorganizowany w dniach 20-24 maja. Stroną organizującą i koordynującą całe przedsięwzięcie byli pracownicy Działu Upowszechniania i Wydawnictw.

W Tygodniu Otwartych Drzwi uczestniczyli uczniowie szkół rolniczych związanych z IUNG-PIB porozumieniem o współpracy, studenci SGGW w Warszawie i UP w Zamościu, przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz rolnicy. Łącznie w Tygodniu Otwartych Drzwi uczestniczyło 429 osób.

W trakcie Tygodnia Otwartych Drzwi odbywały się wykłady dotyczące m.in.: organizacji i działalności IUNG-PIB oraz współpracy Instytutu z doradztwem i praktyką rolniczą, systemów uprawy roli i siewu, uprawy roślin: zbożowych, pastewnych, energetycznych, rolnictwa ekologicznego, nawożenia roślin, ochrony środowiska, programów rolno-środowiskowych oraz gleboznawstwa.

Największym powodzeniem w tym roku cieszyły się prezentacje doświadczeń prowadzonych w Stacji Doświadczeń Wegetacyjnych w Puławach i Stacji Doświadczalnej w Osinach, a także – jak co roku – zwiedzanie Stacji Meteorologicznej. Najliczniej uczestniczono w wykładach dotyczących biotechnologii w rolnictwie, podstaw żywienia i nawożenia roślin uprawnych, technologii uprawy tytoniu i chmielu oraz odczynu i zasobności gleb w Polsce.

Tydzień Otwartych Drzwi poprzedziły Dni Otwarte w IUNG-PIB, które przypadły na 18 i 19 maja. W czasie ich trwania licznie przybyli mieszkańcy Puław i turyści mieli okazję obejrzeć zakłady otwarte dla odwiedzających: Hodowli i Biotechnologii Roślin, Biochemii i Jakości Plonów, Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów a także Centralną Bibliotekę Rolniczą, oddział w Puławach. Wśród zwiedzających rozdawane były gadżety związane z projektem PROFICIENCY (koszulki, długopisy, breloczki i inne), udzielano również informacji o tym projekcie. Na stoisku przygotowanym przez Dział Upowszechniania i Wydawnictw można było nabyć publikacje dotyczące puławskiego parku, rodziny Czartoryskich oraz pozycje o tematyce rolniczej wydane przez Instytut.