Współpraca z doradztwem ważnym wyzwaniem dla IUNG-PIB Drukuj
06.06.13 W działalności IUNG-PIB w Puławach, jak wynika ze sprawozdań i raportów, istotne znaczenie ma współpraca z doradztwem rolniczym. Działalność ta wymaga stałego doskonalenia mającego na celu poprawę efektywności transferu wyników badań naukowych do praktyki, i skuteczne wspieranie działań rolników. W ostatnim okresie współpraca IUNG-PIB w Puławach z doradztwem wzbogaciła  się o szereg nowych form związanych, między innymi, z wykorzystaniem internetu. Dostrzegamy jednak możliwość dalszego jej rozszerzania. Sprawą niezwykle istotną jest obecnie reaktywowanie i doskonalenie współpracy nauki i doradztwa w zakresie doradztwa technologicznego, zarządzania gospodarstwem rolnym oraz gospodarowania w sposób przyjazny dla środowiska przyrodniczego.

Na problem znaczenia współpracy doradców z nauką zwracają uwagę m.in. znani specjaliści z zakresu teorii doradztwa rolniczego, profesorowie Antoni Mickiewicz i Bogdan Wawrzyniak pisząc: „Potrzeby permanentnego kształcenia doradców wynikają z istoty pełnienia tej roli i charakterystyki funkcji. Doradca stojący między ośrodkami kreującymi innowacje a podmiotem odpowiedzialnym za ich zastosowanie powinien posiąść umiejętność przekazania pojawiających się nowych trendów w nauce i skłonić rolnika do podjęcia właściwych decyzji”  / Zag. Doradztwa Rol. 2/2013/

Dalej Autorzy ci piszą” Wydaje się ponadto, że okres uczenia rolników wypełniania wniosków mamy za sobą. Nowy etap doradzania należy rozpatrywać przez perspektywę budżetową WPR na lata 2014-2020, która kładzie nacisk na wzrost środków na rzecz usług doradztwa rolniczego, a szerzej biorąc na rozwój rolnictwa opartego na wiedzy. Doradcy powinni być odpowiednio wykwalifikowani i odbywać regularnie szkolenia”

W pełni podzielając w/w poglądy, IUNG-PIB jako resortowy instytut badawczy, dysponujący dużymi zasobami wiedzy i kadrą specjalistów oferuje szeroką gamę szkoleń i warsztatów, w tym także nieodpłatnych w ramach programu wieloletniego.

Zachęcamy więc wszystkich zainteresowanych do stałych kontaktów i współpracy w zakresie szkoleń z naszym Instytutem.  Istnieje jeszcze możliwość zgłaszania udziału w konferencji nt. „ Rola nauki i doradztwa we wspieraniu innowacyjności polskiego rolnictwa” , która odbędzie się w IUNG-PIB w dniach 18 – 19 czerwca  2013 r.