CCXLII i CCXLIII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB Drukuj

19.09.13 W dniach 17 i 18 września 2013 r. odbyło się CCXLII i CCXLIII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB.

W ich trakcie zaopiniowaniu podlegały sprawy personalne związane rozwojem kadry naukowej. Szczegółowo dotyczyły one nadania tytułów profesora zwyczajnego, postępowań habilitacyjnych oraz wszczęcia przewodu doktorskiego.

Omówione zostały również wyniki okresowej oceny pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz jej potencjalne konsekwencje. Ponadto opiniowano zagadnienia związane z uporządkowaniem zasobów majątkowych IUNG-PIB. Dyrekcja Instytutu przedstawiła także Radzie problematykę związaną z bieżącym funkcjonowaniem IUNG-PIB.