CCXLIV Posiedzenie Rady Naukowej IUNG PIB Drukuj

13.12.13 W dniach 11 i 12 grudnia 2013 r. na swoim CCXLIV posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB.  Na dwudniowym posiedzeniu przeprowadzono kolokwia habilitacyjne dr Beaty Feledyn-Szewczyk oraz dra Mariusza Matyki. Na wniosek Dyrektora zaopiniowano też zmiany w regulaminie organizacyjnym Instytutu, w planie finansowym na 2013 rok oraz w sprawie zmian w zagospodarowaniu składników majątku Instytutu.