Posiedzenie Rady Naukowej IUNG PIB Drukuj

27.03.14 W dniach 25 i 26 marca 2014  r. na swoim CCXLV posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. Na dwudniowym posiedzeniu przeprowadzono kolokwia habilitacyjne dr Anny Podleśnej oraz dra Jerzego Kozyry. Rada zaopiniowała ponadto sprawozdanie z działalnosci badawczo-rozwojowej Instytutu w roku 2013 oraz plan finansowy na rok 2014. Na wniosek Dyrektora Rada zaopiniowała również kandydatów na funkcję kierownika Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej oraz kierownika Studium Doktoranckiego.