Posiedzenie Rady Naukowej IUNG PIB Drukuj

26.05.14   W dniach 22 i 23 maja 2014  r. na swoim CCXLVI posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. Na dwudniowym posiedzeniu przeprowadzono kolokwia habilitacyjne dr Marioli Staniak oraz dra Janusza Smagacza. Rada zaopiniowała ponadto sprawozdanie z działalnosci finansowej Instytutu za rok 2013 a także   zaopiniowała  wniosek o mianowanie prof. dr hab. Mariusza Kucharskiego na stanowisko profesora zwyczjnego.