Posiedzenie Rady Naukowej IUNG PIB Drukuj

26.06.14 W dniach 24 i 25 czerwca 2014 r. na swoim CCXLVII posiedzeniu obradowała Rada Naukowa IUNG PIB. Na dwudniowym posiedzeniu przeprowadzono kolokwia habilitacyjne dr Bogusławy Jaśkiewicz oraz dra Rafała Pudełko. Rada zaopiniowała ponadto plan naukowo-badawczy Instytutu na rok 2015.