Oferta nasion odmian tytoniu hodowli  IUNG-PIB

W puławskiej placówce naukowej od blisko stu lat prowadzimy hodowlę odmian tytoniu na potrzeby polskich plantatorów. Prace hodowlane i nasiennictwo  wspiera nasza własna kolekcja odmian i linii hodowlanych z całego świata, a także kolekcja dzikich gatunków tytoniu. Materiałów wyjściowych do hodowli dostarczają prowadzone równolegle badania genetyczne, biotechnologiczne i molekularne z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu przez zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowych i technicznych.
Na sezon 2016 oferujemy nasiona następujących odmian:
Wszystkie odmiany odporne na czarną zgniliznę korzeni i nekrotyczny szczep wirusa Y ziemniaka
Odmiany nie zawierają modyfikacji genetycznych (transgenów)
1 VRG 2 sprawdzona, wierna w plonowaniu, zbliżona do dawnej Wiślicy   opis odmiany
2 VRG 4 zbliżona do Wiślicy, umiarkowanie późna   opis odmiany
3 WG 15t zbliżona do Wiślicy, mało podatna na mączniak rzekomy   opis odmiany
4 VRG 5TL wysoko plonująca, toleruje okresowy nadmiar wody   opis odmiany
5 VRG 10 TL nowość,  dynamicznie rosnąca, wysoko plonująca, na trudne warunki uprawy polecamy szczególnie opis odmiany

Porównanie ważniejszych cech wzrostu,  rozwoju i plonowania roślin oferowanych odmian w warunkach wystąpienia suszy w roku 2015

tempo wzrostu i dojrzewania liści Plon wysuszonych  liści jakość plonu wartość przychodu brutto z jednostki powierzchni

Dodatkowe informacje i konsultacje na temat odmian tytoniu: tel.  81 47 86 931 (inż. Małgorzata Hermanowicz), 81 47 86  942 (prof. Apoloniusz Berbeć)

Zamówienia nasion: tel.  81 47 86 931 (inż. Małgorzata Hermanowicz)