Wykształcenie:

1972 r. - Ukończone studia wyższe - Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, kierunek ekonomika rolnictwa, dyplom magistra ekonomii w zakresie ekonomiki rolnictwa

1979 r. - Stopień doktora nauk rolniczych – IUNG w Puławach

1997 r. - Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii – ekonomiki i organizacji gospodarstw – IUNG w Puławach

2001 r.  - Uzyskanie tytułu profesora nauk rolniczych w zakresie agronomii


Przebieg pracy zawodowej: 

1.09.1972–28.02.1973 – staż w Zakładzie Doświadczalnym IUNG w Puławach;
1973–1976 – Zakład Organizacji Produkcji Roślinnej-Pracownia Podstaw Rejonizacji
                    Produkcji;
1976–1986 – Zakład Metodyki Badań i Informatyki;
1986–1998 – Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji Roślinnej;
25.10.1994–30.09.1998 – Kierownik Zakładu Ekonomiki i Organizacji Produkcji Roślinnej,
                         po reorganizacji pracownik Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej;
od 1.01.1998 – docent;
od 1.05.1999–31.10.2010 – zastępca Dyrektora IUNG ds. naukowo-badawczych;
od 01.11.2010 – zastępca dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych