Zainteresowania naukowe:

Aktywność naukowa:

Nadzór od 2005 r. nad realizacją programów wieloletnich realizowanych w IUNG-PIB.

Recenzent 18 rozpraw doktorskich, 5 przewodów habilitacyjnych, 4 wniosków o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych.
Recenzent: kilku książek i około 150 artykułów naukowych.

Członek rad naukowych: IUNG-PIB w Puławach, IERiGŻ PIB w Warszawie, Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu (2011-2014), Członek Komitetu Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich PAN (2011-2014), Członek Polskiego Towarzystwa Agronomicznego PTA oraz Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA.

Wyróżnienia i nagrody:

1985 r. - nagroda (II stopnia) Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej  za opracowanie                   podstaw alokacji puli nawozowej;
1992 r. - Brązowy Krzyż Zasługi;
2008 r. - Złoty Medal za Długoletnią Służbę;
2010 r. - Odznaka honorowa „Zasłużony dla województwa lubelskiego”;
2010 r. - Nagroda zespołowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za „Ocenę wpływu gospodarki                   nawozowej na jakość gleb i wód w Polsce”
2015 r. - Medal: Zasłużony dla SGGW